VLSM utmaning

Nätverkstopologin är uppdelad i tre regioner: West, Central, och East.

Bild 1: VLSM examinationsuppgift

Nätverksadressen 172.16.0.0/16 ska delas upp i minst tre område från början:

 • 2x ≥ 3; 22 ≥ 3; 4 > 3; 22 = 4 Delnätadresser
 • Den nya prefix: N.N.nnhh hhhh.H ger /18
 • Segmenteringssteg: n=64
 • Delnätadress 1: 172.16.0.0 /18 tilldelas till East region
 • Delnätadress 2: 172.16.(0 + 64).0 = 172.16.64.0/18 tilldelas till West Region
 • Delnätadress 3: 172.16.(64 + 64).0 = 172.16.128.0/18 tilldelas till Central Region
 • Delnätadress 4: 172.16.(128 + 64).0 = 172.16.192.0/18 Reserverad

När man delar ett nätverk i mindre delnät enligt VLSM utgår man ifrån antal host IP-adresser ordnad från störst till minst. Här nedan räknar vi upp den totala antal host IP-adresser, inklusive WAN-länkar:

 • East nätverk finns 7 WAN-länkar därmed 14 host IP-adresser
 • West nätverk finns 5 WAN-länkar därmed 10 host IP-adresser
 • Central nätverk finns 1 WAN-länkar därmed 2 host IP-adresser

Antal host IP-adresser

 • N-EAST LAN 1 – 4000 host IP-adresser
 • N-EAST LAN2 – 4000 host IP-adresser
 • SE-BR1 LAN 1 – 1000 host IP-adresser
 • SE-BR1 LAN 2 – 1000 host IP-adresser
 • SE-BR2 LAN 1 – 500 host IP-adresser
 • SE-BR2 LAN 2 – 500 host IP-adresser
 • SE-ST1 LAN 1 – 250 host IP-adresser
 • SE-ST1 LAN 2 – 250 host IP-adresser
 • SE-ST2 LAN 1 – 125 host IP-adresser
 • SE-ST2 LAN 2 – 125 host IP-adresser
 • Total antal host IP-adresser = 11750
 • Total antal WAN länkar = 7 x 2 = 14 host IP-adresser
 • Total antal IP-adresser = 11750 + 14 = 11 764
 • S-WEST LAN 1 – 4000 host IP-adresser
 • S-WEST LAN 2 – 4000 host IP-adresser
 • NW-BR1 LAN 1 – 2000 host IP-adresser
 • NW-BR1 LAN 2 – 2000 host IP-adresser
 • NW-BR2 LAN 1 – 1000 host IP-adresser
 • NW-BR2 LAN 2 – 1000 host IP-adresser
 • Total antal host IP-adresser = 14 000
 • Total antal WAN länkar = 5 x 2 = 10  host IP-adresser
 • Total antal IP-adresser = 14 000 + 10 = 14 010
 • Central LAN 1: 8000 host IP-adresser
 • Central LAN 2: 4000 host IP-adresser
 • Total antal host IP-adresser = 12 000
 • Total antal WAN länkar = 1 x 2 = 2  host IP-adresser
 • Total antal IP-adresser = 12 000 + 2 = 12 002
 • East       11 764
 • West     14 010
 • Central 12 002
 • Totalt    37 776 host IP-adresser behövs
 • Nätverksadressen för hela nätverket är 172.16.0.0/16
 • Prefix /16 ger följande antal host IP-adresser:
 • 32 - 16 = 16
 • 216 - 2 = 65 534 host IP-adresser
 • Störst antal host IP-adresser har delnät West, 14 010
 • 32 - 18 = 14
 • 214 - 2 = 16 382
 • Det behövs som max 14 010.

Central nätverksuppdelning

 • Central nätverk: 172.16.128.0/18
 • LAN1 har 8 000 hosts
 • 2x - 2 ≥ 8 000; 213 - 2 > 8 000; 8190 > 8 000
 • Det nya prefix: 32 - 13 =19
 • Från /18 till /19, det vill säga 1 bit till, 21 = 2 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.nnnh hhhh. H där n = 32
 • Delnätadress 1: 172.16.128.0/19 tilldelas till LAN 1
 • Delnätadress 2: 172.16.(128 + 32).0 = 172.16.160.0/19 ledig
 • LAN 1 första host IP-adress är 172.16.128.1
 • LAN 1 sista host IP-adress är 172.16.159.254
 • LAN 1 Broadcast IP-adress är 172.16.159.255
 • Delnätverksadress 2: 172.16.160.0/19
 • LAN 2 har 4 000 hosts
 • 2x - 2 ≥ 4 000; 212 - 2 > 4 000; 4 094 > 4 000
 • Det nya prefix: 32 - 12 = 20
 • Från /19 till /20, det vill säga 1 bit till, 21 = 2 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.nnnn hhhh. H där n = 16
 • Delnätadress 1: 172.16.160.0/20 tilldelas till LAN 2
 • Delnätadress 2: 172.16.(160 + 16).0 = 172.16.176.0/20 ledig
 • LAN 2 första host IP-adress är 172.16.160.1
 • LAN 2 sista host IP-adress är 172.16.175.254
 • LAN 2 Broadcast IP-adress är 172.16.175.255
 • Delnätadress 2: 172.16.176.0 /20
 • WAN länkar behövs endast 2 host IP-adresser vilket definierar prefixet /30
 • Från /20 till /30 ger 10 bitar till och 210 = 1024 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.N.nnnn nnhh där n = 4
 • Delnätadress 1: 172.16.176.0/30 tilldelas till Central-HQ länk
 • Delnätadress 2: 172.16.176.4/30 ledig
 • Delnätadress 3: 172.15.176.8/30 ledig 
 • Och så vidare 
 • Central-HQ första host IP-adress är 172.16.176.1
 • Central-HQ sista host IP-adress är 172.16.176.2
 • Central-HQ Broadcast IP-adress är 172.16.176.3

West nätverksuppdelning

 • West nätverk 172.16.64.0/18
 • S-WEST LAN 1 - 4000 host IP-adresser
 • S-WEST LAN 2 - 4000 host IP-adresser
 • 2x - 2 ≥ 4 000; 212 - 2 > 4 000; 4094 > 4000
 • Det nya prefix: 32 -12 = 20
 • Från /18 till /20, det vill säga 2 bitar, 22 = 4 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.nnnn hhhh.H där n = 16
 • Delnätadress 1: 172.16.64.0/20 tilldelas till S-WEST LAN 1
 • Delnätadress 2: 172.16.(64 + 16).0 = 172.16.80.0/20 tilldelas till S-WEST LAN 2
 • Delnätadress 3: 172.16.(80 + 16).0 = 172.16.96.0/20 ledig
 • Delnätadress 4: 172.16.(96 + 16).0 = 172.16.112.0/20 ledig
 • S-WEST LAN 1 första host IP-adress är 172.16.64.1
 • S-WEST LAN 1 sista host IP-adress är 172.16.79.254
 • S-WEST LAN 1 Broadcast IP-adress är 172.16.79.255
 • S-WEST LAN 2 första host IP-adress är 172.16.80.1
 • S-WEST LAN 2 sista host IP-adress är 172.16.95.254
 • S-WEST LAN 2 Broadcast IP-adress är 172.16.95.255
 • Delnätadress 3: 172.16.(80 + 16).0 = 172.16.96.0/20 ledig. delas upp vidare
 • Delnätadress 4: 172.16.(96 + 16).0 = 172.16.112.0/20 ledig
 • NW-BR1 LAN 1 - 2 000 host IP-adresser
 • NW-BR1 LAN 2 - 2 000 host IP-adresser
 • 2x - 2 ≥ 2 000; 211 - 2 > 4 000; 2046 > 4000
 • Det nya prefix: 32 -11 = 21
 • Från /20 till /21, det vill säga 1 bit, 21 = 2 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.nnnn nhhh.H där n = 8
 • Delnätadress 1: 172.16.96.0/21 tilldelas till NW-BR1 LAN 1
 • Delnätadress 2: 172.16.(96 + 8).0 = 172.16.104.0/21 tilldelas till NW-BR1 LAN 2
 • NW-BR1 LAN 1 första host IP-adress är 172.16.96.1
 • NW-BR1 LAN 1 sista host IP-adress är 172.16.103.254
 • NW-BR1 LAN 1 Broadcast IP-adress är 172.16.103.255
 • NW-BR1 LAN 2 första host IP-adress är 172.16.104.1
 • NW-BR1 LAN 2 sista host IP-adress är 172.16.111.254
 • NW-BR1 LAN 2 Broadcast IP-adress är 172.16.111.255
 • Delnätadress 4: 172.16.(96 + 16).0 = 172.16.112.0/20 delas upp 
 • NW-BR2 LAN 1 - 2 000 host IP-adresser
 • NW-BR2 LAN 2 - 2 000 host IP-adresser
 • 2x - 2 ≥ 1 000; 210 - 2 > 1 000; 1 022 > 1 000
 • Det nya prefix: 32 -10 = 22
 • Från /20 till /22, det vill säga 2 bitar, 22 = 4 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.nnnn nnhh.H där n = 4
 • Delnätadress 1: 172.16.112.0/22 tilldelas till NW-BR2 LAN 1
 • Delnätadress 2: 172.16.(112 + 4).0 = 172.16.116.0/22 tilldelas till NW-BR2 LAN 2
 • Delnätadress 3: 172.16.(116 + 4).0 = 172.16.120.0/22 ledig
 • Delnätadress 4: 172.16.(120 + 4).0 = 172.16.124.0/22 ledig
 • NW-BR2 LAN 1 första host IP-adress är 172.16.112.1
 • NW-BR2 LAN 1 sista host IP-adress är 172.16.115.254
 • NW-BR2 LAN 1 Broadcast IP-adress är 172.16.115.255
 • NW-BR2 LAN 2 första host IP-adress är 172.16.116.1
 • NW-BR2 LAN 2 sista host IP-adress är 172.16.119.254
 • NW-BR2 LAN 2 Broadcast IP-adress är 172.16.119.255
 • Delnätadress 3: 172.16.(116 + 4).0 = 172.16.120.0/22 delas upp
 • Delnätadress 4: 172.16.(120 + 4).0 = 172.16.124.0/22 ledig
WAN länkar Delnätadress Prefix Första host IP Sista host IP Broadcast-adress
HQ - WEST  172.16.120.0 /30 172.16.120.1 172.16.120.2 172.16.120.3
WEST - S-WEST  172.16.120.4 /30 172.16.120.5 172.16.120.6 172.16.120.7
WEST - N-WEST  172.16.120.8 /30 172.16.120.9 172.16.120.10 172.16.120.11
N-WEST - NW-BR1  172.16.120.12 /30 172.16.120.13 172.16.120.14 172.16.120.15
N-WEST - NW-BR2  172.16.120.16 /30 172.16.120.17 172.16.120.18 172.16.120.19

East nätverksuppdelning

 • East nätverk 172.16.0.0/18
 • N-East LAN 1 - 4000 host IP-adresser
 • N-East LAN 2 - 4000 host IP-adresser
 • 2x - 2 ≥ 4 000; 212 - 2 > 4 000; 4094 > 4000
 • Det nya prefix: 32 -12 = 20
 • Från /18 till /20, det vill säga 2 bitar, 22 = 4 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.nnnn hhhh.H där n = 16
 • Delnätadress 1: 172.16.0.0/20 tilldelas till N-East LAN 1
 • Delnätadress 2: 172.16.(0 + 16).0 = 172.16.16.0/20 tilldelas till N-East LAN 2
 • Delnätadress 3: 172.16.(16 + 16).0 = 172.16.32.0/20 ledig
 • Delnätadress 4: 172.16.(32 + 16).0 = 172.16.48.0/20 ledig
 • N-East LAN 1 första host IP-adress är 172.16.0.1
 • N-East LAN 1 sista host IP-adress är 172.16.15.254
 • N-East LAN 1 Broadcast IP-adress är 172.16.15.255
 • N-East LAN 2 första host IP-adress är 172.16.16.1
 • N-East LAN 2 sista host IP-adress är 172.16.31.254
 • N-East LAN 2 Broadcast IP-adress är 172.16.31.255
 • Delnätadress 3: 172.16.32.0/20 ledig - delas upp vidare
 • Delnätadress 4: 172.16.48.0/20 ledig
 • SE-BR1 LAN 1, 1 000 host IP-adresser
 • SE-BR1 LAN 2, 1 000 host IP-adresser
 • 2x - 2 ≥ 1 000; 210 - 2 > 1 000; 1022 > 1 000
 • Det nya prefix: 32 -10 = 22
 • Från /20 till /22, det vill säga 2 bitar, 22 = 4 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.nnnn nnhh.H där n = 4
 • Delnätadress 1: 172.16.32.0/22 tilldelas till SE-BR1 LAN 1
 • Delnätadress 2: 172.16.(32 + 4).0 = 172.16.36.0/22 tilldelas till SE-BR1 LAN 2
 • Delnätadress 3: 172.16.(36 + 4).0 = 172.16.40.0/22 ledig
 • Delnätadress 4: 172.16.(40 + 4).0 = 172.16.44.0/22 ledig
 • SE-BR1 LAN 1 första host IP-adress är 172.16.32.1
 • SE-BR1 LAN 1 sista host IP-adress är 172.16.35.254
 • SE-BR1 LAN 1 Broadcast IP-adress är 172.16.35.255
 • SE-BR1 LAN 2 första host IP-adress är 172.16.36.1
 • SE-BR1 LAN 2 sista host IP-adress är 172.16.39.254
 • SE-BR LAN 2 Broadcast IP-adress är 172.16.39.255
 • Delnätadress 4: 172.16.48.0/20 ledig
 • Delnätadress 3: 172.16.40.0/22 ledig delas upp vidare
 • Delnätadress 4: 172.16.44.0/22 ledig
 • SE-BR2 LAN 1, 500 host IP-adresser
 • SE-BR2 LAN 2, 500 host IP-adresser
 • 2x - 2 ≥ 500; 29 - 2 > 500; 510 > 500
 • Det nya prefix: 32 -9 = 23
 • Från /22 till /23, det vill säga 1 bit, 21 = 2 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.nnnn nnnh.H där n = 2
 • Delnätadress 1: 172.16.40.0/23 tilldelas till SE-BR2 LAN 1
 • Delnätadress 2: 172.16.(40 + 2).0 = 172.16.42.0/23 tilldelas till SE-BR2 LAN 2
 • SE-BR2 LAN 1 första host IP-adress är 172.16.40.1
 • SE-BR2 LAN 1 sista host IP-adress är 172.16.41.254
 • SE-BR2 LAN 1 Broadcast IP-adress är 172.16.41.255
 • SE-BR2 LAN 2 första host IP-adress är 172.16.42.1
 • SE-BR2 LAN 2 sista host IP-adress är 172.16.43.254
 • SE-BR2 LAN 2 Broadcast IP-adress är 172.16.43.255
 • Delnätadress 4: 172.16.48.0/20 ledig
 • Delnätadress 4: 172.16.44.0/22 delas upp
 • SE-ST1 LAN 1, 250 host IP-adresser
 • SE-ST1 LAN 2, 250 host IP-adresser
 • 2x - 2 ≥ 250; 28 - 2 > 250; 254 > 250
 • Det nya prefix: 32 -8 = 24
 • Från /22 till /24, det vill säga 2 bitar, 22 = 4 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.nnnn nnnn.H där n = 1
 • Delnätadress 1: 172.16.44.0/24 tilldelas till SE-ST1 LAN 1
 • Delnätadress 2: 172.16.(44 + 1).0 = 172.16.45.0/24 tilldelas till SE-ST2 LAN 2
 • Delnätadress 3: 172.16.(45 + 1).0 = 172.16.46.0/24 ledig
 • Delnätadress 4: 172.16.(46 + 1).0 = 172.16.47.0/24 ledig
 • SE-ST1 LAN 1 första host IP-adress är 172.16.44.1
 • SE-ST1 LAN 1 sista host IP-adress är 172.16.44.254
 • SE-ST1 LAN 1 Broadcast IP-adress är 172.16.44.255
 • SE-ST1 LAN 2 första host IP-adress är 172.16.45.1
 • SE-ST1 LAN 2 sista host IP-adress är 172.16.45.254
 • SE-ST1 LAN 2 Broadcast IP-adress är 172.16.45.255
 • Delnätadress 4: 172.16.48.0/20 ledig
 • Delnätadress 3: 172.16.46.0/24 ledig, delas upp vidare
 • Delnätadress 4: 172.16.47.0/24 ledig
 • SE-ST2 LAN 1, 125 host IP-adresser
 • SE-ST2 LAN 2, 125 host IP-adresser
 • 2x - 2 ≥ 125; 27 - 2 > 125; 126 > 125
 • Det nya prefix: 32 -7 = 25
 • Från /24 till /25, det vill säga 1 bit, 21 = 2 delnätadresser
 • Segmenteringssteg: N.N.N.nhhh hhhh där n = 128
 • Delnätadress 1: 172.16.46.0/25 tilldelas till SE-ST2 LAN 1
 • Delnätadress 2: 172.16.46.(0 + 128) = 172.16.46.128/25 tilldelas till SE-ST2 LAN 2
 • SE-ST2 LAN 1 första host IP-adress är 172.16.46.1
 • SE-ST2 LAN 1 sista host IP-adress är 172.16.46.126
 • SE-ST2 LAN 1 Broadcast IP-adress är 172.16.46.127
 • SE-ST2 LAN 2 första host IP-adress är 172.16.46.129
 • SE-ST2 LAN 2 sista host IP-adress är 172.16.46.254
 • SE-ST2 LAN 2 Broadcast IP-adress är 172.16.46.255
 • Delnätadress 4: 172.16.48.0/20 ledig
 • Delnätadress 4: 172.16.47.0/24 delas upp med /30
WAN länkar Delnätadress Prefix Första host IP Sista host IP Broadcast-adress
HQ - EAST  172.16.47.0 /30 172.16.47.1 172.16.47.2 172.16.47.3
EAST - S-EAST  172.16.47.4 /30 172.16.47.5 172.16.47.6 172.16.47.7
EAST - N-EAST  172.16.47.8 /30 172.16.47.9 172.16.47.10 172.16.47.11
S-EAST - SE-BR1  172.16.47.12 /30 172.16.47.13 172.16.47.14 172.16.47.15
S-EAST - SE-BR2  172.16.47.16 /30 172.16.47.17 172.16.47.18 172.16.47.19
SE-BR2 - SE-ST1 172.16.47.20 /30 172.16.47.21 172.16.47.22 172.16.47.23
SE-BR2 - SE-ST2 172.16.47.24 /30 172.16.47.25 172.16.47.26 172.16.47.27