Supernetting

Bild 1: Route summarization

ip route

Nätverksadresser som ska aggregeras:

172.16.64.0 20  /20 ger block av 16 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
172.16.80.0 20  /20 ger block av 16 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  93, 94, 95
172.16.96.0 21  /21 ger block av 8 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
172.16.104.0 21  /21 ger block av 8 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
172.16.112.0 22  /22 ger block av 4 112, 113, 114, 115
172.16.116.0 22  /22 ger block av 4 116, 117, 118, 119
172.16.120.4 30    
172.16.120.8 30    
172.16.120.12 30    
172.16.120.16 30    
       

   Nätverksadressen 172.16.64.0 med /18 eller 255.255.192.0.0 är supernätet. 

 • HQ(config)# ip route 172.16.64.0 255.255.192.0 172.16.120.2

 

Nätverksadresser som ska aggregeras:

172.16.96.0 21 /21 ger block av 8 96, 97, 98, 99, 100, 191, 102, 103 0110 0000
172.16.104.0 21 /21 ger block av 8 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 0110 1000
172.16.112.0 22 /22 ger block av 4 112, 113, 114, 115 0111 0000
172.16.116.0 22 /22 ger block av 4 116, 117, 118, 119 0111 0100
172.16.120.12 30      
172.16.120.16 30      

Nätverksadressen 172.16.96.0 är inte ett 2-potens tal (128, 64, 32, 16, 8, 4) därmed kan det inte definieras direkt och då behöver man konvertera adresserna till binärt.

 • Det resulterar i två separata supernät:
  • 172.16.96.0 /20
  • 172.16.112.0/21

West mot N-West

 • WEST(config)# ip route 172.16.96.0 255.255.240.0 172.16.120.10
 • WEST(config)# ip route 172.16.112.0 255.255.248.0 172.16.120.10

West mot S-West

Endast 2 delnät, därmed specifika statiska route:

 • WEST(config)# ip route 172.16.64.0 255.255.240 172.16.120.6
 • WEST(config)# ip route 172.16.80.0 255.255.240 172.16.120.6

Specifika route mot NW-BR1

 • N-WEST(config)# ip route 172.16.96.0 255.255.248 172.16.120.14
 • N-WEST(config)# ip route 172.16.104.0 255.255.248 172.16.120.14

Specifika route mot NW-BR2

 • N-WEST(config)# ip route 172.16.112.0 255.255.252.0 172.16.120.18
 • N-WEST(config)# ip route 172.16.116.0 255.255.252.0 172.16.120.18