Static summary route

Vi börjar med “Static summary route“. En sådan route aggregerar flera nätverksadresser till en. Här nedan ett exempel:

Bild 1: Static Summary Route

i exemplet aggregeras följande nätverksadressen:

 • 172.20.0.0/16 (255.255.0.0)
 • 172.21.0.0/16 (255.255.0.0)
 • 172.22.0.0/16 (255.255.0.0)
 • 172.23.0.0/16 (255.255.0.0)

Metoden är att jämföra nätverksadresserna med varandra och söka efter skillnader per bit. Det kräver att nätverksadresserna skrivs i binärt format:

 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0101.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0110.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0111.0000 000.0000 0000

Lika bitar i nätverksadresserna har markerats med gult, de är 14 stycken. Resterande bitar nollställs:

 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000

Nu har alla nätverksadresser aggregerats till en och prefixet är 14!

 • 10101100.00010100.00000000.00000000 = 172.20.0.0/14

Konfigurationer