Konfigurationer

Statiska route konfigureras från den globala konfigurationsläget med kommandot ip route. Syntaxen är som följande:

Router(config)# ip route <nätverksadress> <nätmask> <nästa-hopp-adress> eller <utgående interface>

Statisk route med nästa-hopp-adress

Studera en stund bild 1:

Bild 1: Nätverkstopologi

Med kommando show ip route tar vi fram routing-tabellens innehåll för R1, R2 och R3. Observera att routing-tabeller innehåller endast direkt anslutna nätverk:

 • R1# show ip route | begin Gateway

  Bild 2: Direkt anslutna nätverk markeras med C och L
 • R2# show ip route | begin Gateway

  Bild 3: Direkt anslutna nätverk markeras med C och L
 • R3# show ip route | include C

  Bild 4: Direkt anslutna nätverk markeras med C filtreras

Bilderna ovan visar att routrarnas routing-tabeller har endast direkt anslutna nätverksadresser (C) och direkt anslutna lokala adresser (L). Ingen av dem har kännedom av andra nätverk (avlägsna, remote). Det kan verifieras genom att pinga till avlägsna nätverk. PING på Cisco nätverkshanterare visar punkter när ett nätverk inte är tillgängligt och utropstecknet när det är tillgängligt.

Konfigurationer

Så här kan konfigureras standard statiska route som inkluderar näst-hopp IP-adress:

 • R1(config)# ip route 172.16.1.0  255.255.255.0  172.16.2.2
 • R1(config)# ip route 192.168.1.0  255.255.255.0 172.16.2.2
 • R1(config)# ip route 192.168.2.0  255.255.255.0 172.16.2.2
 • R2(config)# ip route 172.16.3.0  255.255.255.0  172.16.2.1
 • R2(config)# ip route 192.168.2.0  255.255.255.0 192.168.1.1
 • R3(config)# ip route 172.16.1.0  255.255.255.0  192.168.1.2
 • R3(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
 • R3(config)# ip route 172.16.3.0  255.255.255.0 192.168.1.2

Observera att i kommandona ovan inkluderas inte det interfacet som används för att ansluta nästa router. Innan något paket ska skickas ut söker routern efter ett interface som leder till destinationsnätverket. Detta är kända som route resolvability, en process som kan förklaras med hjälp av ett exempel så här:

 1. Routern R1 tar emot ett paket med destinationsadress 192.168.2.0/24. R1 söker efter en matchning i routing-tabellen och hittar en väg som är associerat med nästa-hopp adressen 172.16.2.2.
 2. R1 söker efter ett interface som kan associeras till nästa-hopp-router adresserad med 172.16.2.2. Routern identifierar interfacet s0/0/0 som anslutet till nästa-hopp-router. Interfacet definieras som “exit interface” och associeras med destinationsadressen, denna association läggs till routing-tabellen.

Det innebär att alla routrar utför två sökningar, först för nästa-hopp-router och därefter för ett exit interface. Dessa sökningar är kända som recursive lookup och de görs varje gång ett paket ska vidarebefordras av routrarna. Det tar resurser, tid, CPU kraft och därför bör de undvikas om möjligt.

En recursive statisk route läggs till routing-tabellen endast om interfacen i datalänken är igång.

Statiska route formaterat med exit-interface

Ett annat alternativ för konfigurering av statiska route är att ange utgående-interface. En sådan statisk route betraktas som direkt anslutna nätverk.

 • R1(config)# ip route 172.16.1.0  255.255.255.0  s0/0/0
 • R1(config)# ip route 192.168.1.0  255.255.255.0 s0/0/0
 • R1(config)# ip route 192.168.2.0  255.255.255.0 s0/0/0
 • R2(config)# ip route 172.16.3.0  255.255.255.0  s0/0/0
 • R2(config)# ip route 192.168.2.0  255.255.255.0 s0/0/1
 • R3(config)# ip route 172.16.1.0  255.255.255.0  s0/0/1
 • R3(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 s0/0/1
 • R3(config)# ip route 172.16.3.0  255.255.255.0 s0/0/1

När exit-interface används i konfigurationen av statiska route söker routern endast en gång i routing-tabellen och inte två gånger som med rekursiva route (nästa-hopp-router och exit interface). På routern R1 visar kommandot show ip route | begin Gateway avlägsna nätverk med samma format som direkt anslutna nätverk. Den administrativa distansen är 1 även om avlägsna nätverk visas som direkt anslutna nätverk, som bekant direkt anslutna nätverk har administrativ distans noll.

Bild 5: Avlägsna nätverk markeras med S, men benämns “directly connected”

Statiska route formaterade med nästa-hopp adress och utgående-interface

En sådan route kallas ibland fullständigt specificerad route. Det är lämpligt att använda fullständig specificerad route när interfacet är anslutet till en multiaccess datalänk. Det här är en typ av statisk route som används i äldre versioner av IOS.

Versioner av IOS från 12.0 och uppåt har stöd för CEF som är en snabbare pakethantering som effektiviserar dirigering av nätverkstrafik. CEF registrerar information i separata tabeller där associeras destinationers route med utgående interface. Det första paketets styrinformation granskas men ingen granskning av resterande paket till samma destination.

När exit-interface är anslutet till en multiaccess-datalänk kan flera nätverksenheter vara anslutna till samma länk och då är det nödvändigt att identifiera nästa-hopp-router, men också till alla destinationsadresser som skickas genom samma multiaccess-datalänk. Detta leder till att routern behöver gå in i onödiga sökningsprocesser.

Observera datalänken mellan R1 och R2. Bindestreckade linjer representerar en Ethernet-länk där används en korskopplad TP-kabel och att interface G0/1 är anslutet till en multiaccess-datalänk.

Bild 6: Specificerade statiska route med nästa-hopp och exit-interface

En statisk route konfigurerad med följande syntax: R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/1 skulle orsaka oväntade eller inkonsekventa resultat.

Datalänken mellan R1 och R2 är en Ethernet datalänk och inte en punkt-till-punkt. En punkt-till-punkt datalänk ansluts endast två interface med varandra. I en Ethernet datalänk kan det finnas många olika enheter anslutna en och samma länk (multiaccess).

När man konfigurerar en statisk route endast med exit-interface begränsar man routers funktioner. Routern kommer inte att kunna identifiera nästa-hopp-router. Istället skulle man kunna använda en fullständig specificerad statisk route, se bilden nedan:

Bild 7: Konfiguration av specificerade statiska route

Som visas i bilden ovan, när paketet vidarebefordras till R2 är exit-interface G0/1 och nästa-hopp-adress är 172.16.2.2.

Obs! När CEF används behöver inte användas fullständigt specificerad statisk route.

Default statisk route

En default route används när inga andra route i routing-tabellen matchar paketets destinations-IP-adress. Med andra ord när en mer specifik match inte existerar och återstår endast en Gateway of Last Resort.

Default statiska route används vanligen vid anslutning mellan:

 • En gränsrouter till ett nätverksleverantör
 • En stub-router (en router med endast en väg)

Bild 8 illustrerar användning av en statisk default route:

ccna2-74pic-stub-network
Bild 8: Default statisk route

Paket adresserad till 172.16.3.0 skickas via R1 och då konfigureras på R2 en standard statisk route, men routern R1 ska dirigera nätverkstrafik till alla möjliga nätverk genom att använda en statisk default route:

R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.2.2

eller

R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  s0/0/0

Router R1 är egentligen en stub router. Den är anslutet till alla externa nätverk endast genom router R2 och därmed passar bra att konfigurera en “Default Route”.