Floating static route

IPv4 floating static route konfigureras i den globala konfigurationsläget med kommandot ip route och explicit administrativ distans. Om i kommandot anges inte den explicita administrativa distansen IOS använder värdet 1 som default.  Den administrativa distansen för direkt anslutna nätverk är noll och ett för standard statiska route.

Studera en stund topologin nedan. Här föredrar router R1 använda länken till R2 och inte länken till R3. Anslutningen till R3 ska endast användas för reserv/backup.

Bild 1: Floating static route

R1 är konfigurerad med en standard static route som pekar mot R2. Eftersom inget administrativt avstånd har konfigurerats används standardvärdet (1). R1 är också konfigurerad med en floating static route som pekar på R3 med ett administrativt avstånd på 5. Detta värde är större än standardvärdet 1 och därför betraktas denna route som reserv. En sådan route registreras inte i routing-tabellen, men den finns och görs synlig när den favorit route inte längre fungerar.

Konfigurationer