Statiska route

Routing är centralt i alla datoriserade nätverk och routrarna är ansvariga för dataöverföringar genom hela Internet. Routrar dirigerar datatrafik när de hanterar routing information som hjälper paket till att hitta den bästa vägen till destination. Routing information lagras i routrarnas routing-tabell inprogrammerad antingen manuellt eller dynamiskt. Manuellt av nätverksadministratörer eller dynamiskt av routing-protokollen.

Varför statiska route?

Några fördelar:

 • Statiska route inkluderas inte i routing-uppdateringar därmed gör inte anspråk på bandbredden.
 • Statiska route kräver mindre resurser av routrars CPU.
 • Statiska route är redan kända av nätverksadministratörer

Några nackdelar:

 • Initiala konfigurationer och underhåll är tidskrävande.
 • Det kan resultera i felaktiga konfigurationer särskilt i stora nätverk.
 • Vid ändringar i nätverket behöver statiska route uppdateras manuellt.
 • Passar inte när ett nätverk växer eftersom de kräver ändras manuellt.
 • De kräver fullständigt kännedom av hela nätverket.

I dagens nätverk används ofta en kombination av bägge routing-teknik. Det finns en aspekt att tänka på när man kombinerar statisk och dynamisk routing, valet av bästa vägen till destination. Två komponenter är avgörande: den administrativa distansen och metric. Ett lägre värde för den administrativa distansen motsvarar högre prioritet. Statiska route har värde 1 som administrativ distans medan dynamiska route har betydligt högre värde därmed mindre prioritet.

När används statiska “route”?

 • när ett nätverk har få routrar
 • när ett nätverk är konfigurerat som stub-nätverk.
 • när ett nätverk har endast en anslutning till andra nätverk. I en sådan situation används en default route.

Statiska route typer

Det finns flera olika statiska route som skiljer sig mellan varandra beroende på deras användningar:

 • Standard statisk route – Bild 1 illustrerar användning av standard statisk route. Alla nätverksenheter som representeras av molnet har endast en väg för att komma åt nätverket 172.16.3.0/24. Det innebär en standard default route som kan konfigureras så här: R2(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1
 • Default statisk route – Bild 1 illustrerar också användning av en default statisk route. Router R1 kan vidarebefordra paket endast till R2, endast en default statisk route (Last Resort route) som kan konfigureras så här: R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.2.2
Bild 1: Stub-nätverk
 • Summary route – används när man vill reducera routing-tabellens poster. Flera route aggregeras till en, förutsatt att nätverksadresserna är kontinuerliga och att nätverken kan nås via samma utgående interface. Routrarna mellan skickas uppdateringar som innehåller routing-information. Dessa uppdateringar kan bli ibland för stora och innehålla många route. Ett sätt att reducera uppdateringars innehåll görs via en aggregerad route (Summary route).
  Bild 2: Route-aggregering (Summary route)

  På bilden ovan har flera liknande nätverksadresser aggregerats till en.

 • Floating statisk route – används i dynamisk routing som backup route ifall nuvarande route inte längre är tillgänglig. Dessa typer av route tilldelas högre administrativ distans, därmed mindre prioritet än den nuvarande.
  Bild 3: Backup route

  På bilden ovan kan observeras att Branch-nätverket använder vägen till HQ-nätverk via den privata WAN, men om denna väg skulle sluta fungera har Branch-nätverk en backup route, en Floating statisk route via Internet-nätverket.