Felsökningar

Ibland vägrar en router eller switch boota normalt. Det finns olika orsaker varför en router eller en switch inte startar normalt.

Rommon läge

Bild 1: När router/switch bootar till ROMmon

När en router bootar i ROMmon-mode (rommon 1>) betyder den oftast att routern eller switchen inte hittar den aktuella IOS och det kan betyda en ny installation. Att en router bootar till rommon kan det bero på följande orsaker:

 • IOS Image hittas inte
 • Fel inställningar vid konfigurations-register
 • Skadad Cisco IOS Image
 • IOS Image finns inte

En router har följande alternativ att starta:

 • ROM Monitor
 • The boot helper image
 • boot system.

Routern hittar inte IOS image

Routern bootar från ROM Monitor (rommon 1>) vilket kan andras så att den bootar från flash-minnet istället. Vi behöver använda kommando confreg så att vi kan ändra ordning i boot systemet.

rommon 1> confreg

Bild 2 illustrerar att registrets konfigurationen är satt till ett värde som tvingar router starta till ROMmon läge.

Bild 2: confreg

Direkt efter man trycker tangenten Enter på tangentbordet behöver man svara flera frågor så här:

do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
enable “diagnostic mode”? y/n [n]:
enable “use net in IP bcast address”? y/n [n]:
disable “load rom after netboot fails”? y/n [n]:
enable “use all zero broadcast”? y/n [n]:
enable “break/abort has effect”? y/n [n]:
enable “ignore system config info”? y/n [n]
change console baud rate? y/n [n]:
change the boot characteristicis? y/n [n]: y
enter to boot:
0 = ROM Monitor
1 = the boot helper image
2-15 = boot system
[0]: 2

. . . .

Configuration Summary
enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 9600
boot: image specified by the boot system commands or default to: cisco2-c2600

Du kommer att få samma fråga igen, men den här gången svarar du NEJ

do you wish to change the configuration? y/n [n]: n
You must reset or power cycle for new config to take effect

rommon 4> reset

Om cisco IOS image är inte skadad bör den nu laddas och startas.

Fel inställningar vid konfigurations-register

Trots konfigurationen ovan kan router ändå boota igen till rommon. Detta kan bero på inställningar i registret. Det kan ändras så här:

rommon 1> dir flash:

Genom att exekvera kommandot dir söker man efter image-filen och om den hittas vet man namnet och versionen, exempelvis c2600-i-mz.122-10b.bin. Checksumman talar om imagen är helt eller deformerat (bad checksum 0x94b7). Om detta är fallet kan man försöka återställa image-filen genom att ändra till koden 2142 i hexadecimalt (0x2142). Koden 2142 tvingar routern att inte läsa av och inte heller tillämpa konfigurationsfilen som finns i NVRAM minnet.

Exekvera följande:

rommon 2> confreg 0x2142

rommon 3> reset 

Reset är ett sätt att starta om en Cisco router.

Om allting fungerar och routern har startat normalt ska du ändra registret till 2102. Koden 2102 ställer in router till standard konfiguration som indikerar att router startar från IOS och läsa av konfigurationsfilen startup samt ställa in konsol-hastigheten till 9600 baud.

Exekvera kommando nedan i globalkonfigurations läget:

 • Router(config)# config-register 0x2102
 • Router(config)# end
 • Router# copy run start

Nu borde routern boota normalt och vara redo till konfigurationer

Felaktiga konfigurationer

Vad händer om man upptäcker felaktiga konfigurationer efter att ha sparat alla ändringar? Kan man återställa routern till tidigare konfiguration? Nej, men ja till fabrikinställningar.

Reload

Det är möjligt att återställa routern till tidigare konfiguration om man inte har sparat aktuella ändringar. Filen running-config innehåller alla aktuella konfigurationer, inklusive felaktiga. Existerande startup-config fil innehåller tidigare konfigurationer och då har man möjligheten att återställa switch/router till tidigare status. Att återställa routern till tidigare konfiguration kan göras med kommandot

Router#reload.

Då återstartas routers bootprocessen och ersätts running-config med startup-config.

När man exekverar kommandot reload märker IOS detta och frågar om man vill spara ändringar innan filen startup-config hämtas igen. Man svarar n eller no till frågan. I fall man ångrar sig efter att ha svarat frågan ger IOS en chans till och frågar efter en bekräftelse. Bilden illustrerar frågan som ska svaras med no.

Bild 3: Reload

Radera startup-config

Om felaktiga konfigurationer har sparats till startup-config kanske blir det nödvändigt att radera alla konfigurationer i konfigurationsfilen startup-config. Det kan göras med kommandot erase

Router#erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

Du bör vara försiktig innan du verifierar kommandot genom att trycka på Enter.

På switchar krävs ytterligare ett kommando till:

Switch#delete  vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete flash:vlan.dat? [confirm]

Switch#erase  startup-config

Router/switch sparar inte konfigurationer

När en router inte lagrar gjorda konfigurationer trots att man exekverar kommandot: copy running-config startup-config betyder att det är en felkod i registret. Du behöver ändra koden genom att exekvera följande kommando:

 1. Router# Show version (sök efter Configuration register is 0x2142)
 2. Router# configuration terminal
 3. Router(config)# config-register 0x2102
 4. Router(config)#end
 5. Router#Reload
 6. Routern startas om och förhoppningsvis är felkoden borta och en ny kod är i funktion.

Att tvinga routern boota till ROM Monitor

Men om router/switch inte bootar till ROMOM vad händer då? Man tvingar att de ska göra det genom att skicka signalen BREAK. Det är just det som är svårt på grund av att Cisco maskiner fungerar olika beroende på modellen och ISO versionen. Vissa Cisco äldre modeller kan till och med vägra att acceptera BREAK signalen. Här nedan förklaras en metod som har fungerat med en Cisco router 2801.

När du får prompten till lösenord och när du inte kan det ska du göra följande:

 1. Ändra Seriella port inställningar till:
  1. Baud rate: 1200
  2. Data: 8 bit
  3. Parity: none
  4. Stop: 1 bit
  5. Flow control: none
 2. Stäng av switchen/routern
 3. Starta om switchen/routern och håll ner mellanslag tangenten ca. 10 till 20 sekunder. Under den tiden ser du ingenting på skärmen och det är så som ska eftersom det är nu som skickas BREAK signalen via mellanslag tangenten.
 4. Ändra tillbaka seriella-port inställningar till:
  1. Baud rate: 9600
  2. Data: 8 bit
  3. Parity: none
  4. Stop: 1 bit
  5. Flow control: none

Om denna procedur inte fungerar återstå att överväga en ny image-fil installation.

Återställning till fabrikinställningar

När man vill återställa en router eller switch till fabrikinställningar, dvs. ta bort allat annat konfiguration, kan man följa processen nedan:

Layer 2 Switch, 2900XL/3500XL, 2950/2955, 2970 Series.
Layer 3 Switch 3550,3560, 3750 Series.

Process

 1. Drag ut ström kontakt
 2. Tryck och håll inne “Mode” knapp samtidigt som du sätter in elkabeln
 3. Släpp “Mode” knappen när “Stat” inte blinkar grönt längre (cirka 5 sek). Nu borde terminal displayen visa
  switch
 4. Skriv kommandot:
  switchflash_init 
 5. Då visas ett meddelande om att FLASH-minnet initialiseras, “Initializing Flash…”
 6. Nu ska du exekvera kommandot load_helper
 7. Nu exekverar kommandot dir flash:
  (Ja du måster skriva (:) efter flash)
 8. Detta kommer ge dig en lista på biblioteket som finns i flash minnet, Skriv:
  rename flash:config.text flash:config.old
  “Config.text” filen i “flash:” minnet innehåller lösenords informationen. Genom att ge ett nytt namn till “config.text” filen till “config-old” så kommer vi effektivt ta bort konfigurationsfilen och göra en backup av den. (Om det behövs senare).
 9. När detta är gjort, starta om switchen genom att exekvera kommandot: boot
 10. Switchen startar om och då visas på konsolen frågan om man vill starta konfigurationsguiden, svar no
  Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no] no
 11. Tryck Enter för att komma igång och nu borde routern visa prompten Router>