Classless EIGRP

EIGRP var publicerat är 1992 som ett distansvektor routing-protokoll. Till en början har EIGRP endast använt av Cisco, men från år 2013 blev EIGRP en “multi-vendor” routing-protokoll vilket betyder att EIGRP får användas på routrar från olika leverantörer.

EIGRP Grundkonfiguration (IPv4)