EIGRP laborationer

EIGRP tekniska grunder är verkligen omfattande. Många begrepp att lära sig så att de kan tillämpas i olika övningar och testas på riktiga Cisco switchar och routrar.

Jag börjar med EIGRP-paketen och så klart först är Hello! Dessa paket skickas mellan EIGRP routrar som är närliggande eller anslutna med varandra med syfte att upptäcka grannar och bygga upp ett stabilt nätverk (neighbor and recovery). Principen med Hello paketen är att bygga upp relationer (adjacency) routrar mellan. Så länge en närliggande router skickar Hello-paket och får tillbaka bekräftelser anses vara tillgänglig för alla andra routrar som tar emot Hello-paketen.

EIGRP använder protokollet Reliable Transport Protocol (RTP) för tillförlitliga paket-leveranser routrar mellan. RTP kan använda multicast eller unicast för paket-leveranser. Med “reliable” eller tillförlitlig menas att varje paket-leverans kvitteras av mottagaren.

När använder EIGRP multicast och när unicast? Låt oss titta på ett exempel:

I exemplet illustreras att router R1 skickar 3 Hello-paket, ett till R2, ett till R3 och ett till R4. Här dyker upp flera frågor:

 • Varför tre olika Hello-pakett genom samma länk?
 • Är det nödvändigt att mottagande routrar skickar en bekräftelse?
 • Är det inte bättre att skicka ett Hello-packet i multicast format?
 • Dessutom behöver inte mottagande routrar skicka någon bekräftelse eftersom EIGRP använder en holddown tid?
 • Om R1 inte tar emot Hello-paket från mottagande routrar under en viss tid kommer R1 att inte bilda relationer?
 • IGRP använder väl RTP för tillförlitliga paket-leveranser därmed ska mottagande routrar skicka tillbaka en bekräftelse till EIGRP paket som är av flera typer. Frågan är till vilka?
  • Hello – används för att upptäcka närliggande routrar (neighbor discovery) och bilda relationer med dem (network adjacency).
  • Update – inkluderar routing-information som skickas till den router (unicast) eller till de routrar (multicast) som behöver informationen.
  • Query – används när en router inte får information om ett visst nätverk och inte har backup vägar till det nätverket. Det som händer är att routern skickar förfrågar till närliggande routrar (multicast).
  • Reply – används som svar till query-paket (tillförlitlighet eller reliable)
  • ACK – används för att kvittera (unicast) update, query och replay paketen.

EIGRP Neighbor Adjacency

Stegvis beskriven hur EIGRP routrar bildar relationer med varandra

 1. Så fort EIGRP aktiveras i ett interface börjar det att skicka Hello-paket.
 2. Så fort mottar R2 ett Hello-paket svarar till R1 med att skicka ett update-paket som innehåller routing-information i R2 routing-tabellen. Uppdateringspaketet markeras med flaggan initialization satt till 1, vilket betyder att det har startas en process för att bilda relationen mellan EIGRP grannar.
 3. R2 skickar också ett Hello-paket till R1 som en fortsättning av den startade processen.
 4. R1 godkänner grannar-relationen och skickar en bekräftelse till R2. Efter att bägge routrar har växlat Hello-paket bildas de en grannar-relation med varandra och då lagras den informationen i Topologi-tabellen av bägge routrar.
 5. R1 skickar nu en uppdateringspaket till R2 så att den har routing-information i R1:s routing-tabell.
 6. R2 skickar tillbaka en kvittens till R1 som indikation att allting är i sin ordning.