EIGRP konfiguration

Vi utforskar DUAL koncept och de tekniska begrepp i ett nätverk med fyra routrar. Dessa routrar ska konfigureras med EIGRP routing-protokollet.

Bild 1: Att konfigurera ett EIGRP nätverk

Alla routrar är av modellen 1841. All routrar har FastEthernet interface, men R1 och R2 har också Ethernet interface.

Konfigurationer

Observationer

  • Nummer 1 är den AS numret som alla nätverk ingår i.
  • Kommandot no auto-summary exekveras så att EIGRP inte ställer router till classful routing.
  • Vid kommandoexekveringarna visas meddelande att en ny granne (neighbor) har anslutats till samma nätverk, närliggande routers IP adress och interfacet till vilket den nya grannen har associerats.

Varför valde R1 länken med R3, och inte R2, för att komma åt nätverket 5.5.5.0?

R1 valde länken med R3 därför att den rapporterade distansen (advertised distance, 156160) är mindre än den totala distansen (feasible distance, 158720). R3 är företrädare (successor) och R2 backup eller feasible successor. Det tillfredsställer villkoret, Feasible condition:

Advertised distance of feasible successor < Feasible distance of successor

Advertised Distance Feasible Distance Successor Feasible Successor
R1
R2 156160 412160 x
R3 156160 158720 x

 

Nu visar R1:s routing-tabellen två route till destinationsnätverket 5.5.5.0/24. Det innebär att paket till nätverk 5.5.5.0 skickas via R2 och R3. Lastbalansering har aktiverats. Vid misstänksamma fel kör följande kommando:

  • debug eigrp packets ? kommer att visa alla alternativ till felsökningar exempelvis Hello-pakett. Beroende på IOS version kan alternativen variera till exempel kommandot debug eigrp packets räcker i de flesta fall för att starta felsökningen. När debug startas ska du se till att du också stoppar det med kommandot no debug eigrp packets.

Passive-interface

Flera rader med information om Hello-packet visas för alla interfaces, inklusive för interfacet loopback som skickar ut också Hello-paket, men i onödan eftersom ingen nätverk till finns. Nu undrar jag om det är möjligt att annonsera ett nätverk utan att sända EIGRP-packet och ändå bygga upp relationer med närliggande routrar?

Jag skapar ett loopback interface på R2

  • R4(config)# router eigrp 1
  • R4(config-router)# passive-interface lo0

Nu kommer R4 att kunna fortsätta annonsera nätverket konfigurerat på loopback interface utan att få Hello-packet från själva interfacet. Men hur konfigurerar man flera interface förutom ett, exempelvis fa0/0? Behöver man exekvera kommandot passive-interface <interface> till varje interface?

Nej, det behövs inte. Istället kan man exekvera:

  • Router(config)# router eigrp 1
  • Router(config-router)# passive-interface default
  • Router(config-router)# no passive-interface fa0/0