OSPF grannskap

OSPF-routrar etablerar relationer med varandra så att de kan dela routing-information. Det kräver att flera konfigurationsvärden stämmer först, bland annat Area ID, Network ID, olika styrande paket såsom Hello, stub flaga och MTU värde. OSPF-routrar använder meddelande Hello för att inleda uppbyggande av grannskap. Två routrar kan inte bli OSPF-grannar tills dessa konfigurationsvärden matchar båda routrarna. OSPF-routrar delar routing-information endast med godkända OSPF routrar.

För att två OSPF-routrar ska inleda uppbyggande av en grannskap måste följande värden matcha på båda routrarna.

 • Area ID
 • Authentication
 • Hello och Dead intervaller
 • Stub flagga
 • MTU-storlek

Area ID

För att inleda ett samarbete och bli grannar måste två routrar tillhöra samma area. Här måste tydliggöras att area associeras till ett interface och inte till hela routern. Detta gör att vi kan konfigurera routrar i flera areor. Utöver area måste routrarna ha samma nätverks-ID och nätmask.

Bilden nedan illustrerar ett enkelt OSPF-nätverk. I detta nätverk kan router R1 bilda grannskap med R4 respektive R2 på S0/0/0 och F0/0, men inte med router R3, varför det?

Bild 1: OSPF grannskap (neighborship)

Låt oss ta reda på svaret steg för steg.

 • Båda anslutna interface borde vara i samma area.
  • Ja båda interface finns i samma area (R1 Fo/1 och R3 F0/1).
 • Båda interface borde vara i samma länk.
  • Ja båda interface (R1 Fo/1 och R3 F0/1) är kopplade till direktlänk.
 • Båda interface ska ha samma nätmask.
  • Ja båda gränssnitt har samma subnätmask /30.
 • Båda interface ska ha samma nätverks-ID.
  • Nej båda interface har olika nätverks-ID. R1 F0/1 har nätverks-ID 192.168.0.4/30 medan R3 F0/1 har nätverks-ID 192.168.0.8/30. Detta villkor matchar inte.

Således kan dessa två routrar inte bilda en grannskap (neighborship).

Authentication

OSPF tillåter lösenordskonfigurationer för areor. Routrar som har samma lösenord kommer att godkännas till att bilda grannskap. Om du vill använda den här funktionen måste du konfigurera lösenordet på alla routrar som du vill inkludera i en area. Om du hoppar över någon router, kommer den router inte att kunna bilda en OSPF-grannskap. Detta på grund av att inte matchar inställningar som innehåller Hello-paketet.

Hello-paket och Hello-intervall

Hello-paketet är den speciella typen av LSA (Link Station Advertisement) som används för att upptäcka grannar i samma nätverk. Och när grannskapet hat byggts upp behålls det med fler Hello-paket. Varje Hello-paket innehåller all nödvändig information som genereras och distribueras i Hello-intervaller via multicast. Hello-intervaller är tiden i sekunder mellan Hello-paket. I broadcast-baserat nätverk och punkt-till-punkt nätverk är Hello-intervall 10 sekunder. I icke broadcast-baserat nätverk (None Broadcast Multiaccess Network, NBMA ) är som default Hello-intervall 30 sekunder.

Hello-paketets livslängd (dead intervals)

Som vi redan vet en OSPF-grannskap bibehålls med hjälp av Hello-paket. Så en router måste ha ett aktivt Hello-paket från granne, ett Hello-paket som uppdateras inom ett speciellt tidsintervall. Detta tidsintervall är känt som “dead interval” eftersom den motsvarar livslängden på en grannskap. Död-intervallet är det antal sekunder (10 x 4 = 40 sek) som en router väntar på Hello-paketet från grannen innan den förklaras som död. Om en router inte får Hello-paketet inom 40 sekunder från en OSPF-granne kommer denne att deklareras som död. När detta händer kommer OSPF-routern som inte fick ett Hello-paketet att sprida denna information till andra intilliggande OSPF-routrar via LSA-meddelandet.