OSPF exempel 1

Några exempel där OSPF nätverk konfigureras för att illustrera konceptet och konkretisera begreppen.

Exempel 1: Multiarea

Konfigurationer