Test: Metoder

Exempel 1

En ISP tilldelas adressen 2001:0DB8::/32 och planerar distribuera /48 delnätadresser till sina kunder.

 1. Hur många delnät /48 block finns i en /32?
 2. Ange de 4 första adresser
 • 2001:0DB8:0000::/48 så ska det bli prefixet.
 • Hur många delnät /48 block finns i en /32?
 • Man kan också tänka så här: 48 – 32 = 16 då 216 = 65536
 • De fyra första /48 adresser:
 • 2001:0DB8:0000 0000 0000 0000::/48 i förenklat format 2001:0DB8:0000::/48
 • 2001:0DB8:0000 0000 0000 0001::/48 i förenklat format 2001:0DB8:0001::/48
 • 2001:0DB8:0000 0000 0000 0010::/48 i förenklat format 2001:0DB8:0002::/48
 • 2001:0DB8:0000 0000 0000 0011::/48 i förenklat format 2001:0DB8:0003::/48

Exempel 2

Identifiera de första fyra /36 adressblock i adressen 2406:6400::/32

 • 2406:6400:0000::/36 önskat prefix
 • Hur måna delnät /36 block finns i en /32?
 • Man kan också tänka så här: 36 – 32 = 4 då 24 = 16
 • De fyra första /36 adresser:
 • 2001:0DB8:0000 0000 0000 0000::/ 48 i förenklat format 2001:0DB8:0000::/36
 • 2001:0DB8:0001 0000 0000 0000::/48 i förenklat format 2001:0DB8:1000::/36
 • 2001:0DB8:0010 0000 0000 0000::/48 i förenklat format 2001:0DB8:2000::/36
 • 2001:0DB8:0011 0000 0000 0000::/48 i förenklat format 2001:0DB8:3000::/36

Exempel 3

Dela upp GUA adressen 2001:DB8:A000::/36 i /48

 • 2001:DB8::/48 önskat prefix
 • Hur många delnät /48 finns i en /36?
 • /36/48=2128  362128  48=292280=212=4096
 • Man kan också tänka så här: 48 -36 = 12 då 212 = 4096
 • De fyra första /48 block-adresser:
 • 2001:0DB8:A 0000 0000 0000::/48 i förenklat format 2001:0DB8:A000::/48
 • 2001:0DB8:A 0000 0000 0001::/48 i förenklat format 2001:0DB8:A001::/48
 • 2001:0DB8:A 0000 0000 0010::/48 i förenklat format 2001:0DB8:A002::/48
 • 2001:0DB8:A 0000 0000 0011::/48 i förenklat format 2001:0DB8:A003::/48

Exempel 4

Vilka av följande IPv6 adresser är en giltig IPv6 adress? Förklara ditt svar:

 1. 2001:8f68:19ae:defc:c0e8:32ca:88e:bf22:9234
 2. 2001:10663::60e8
 3. 2001:3254:ce2d:c5dd:8e39:d49:474e:798c
 4. 2001:650h::2f4c

A Fel eftersom visar 9 grupper. B Fel eftersom varje grupp i en IPv6 adress består av max 4 hexadecimala siffror och alternativ B visar en grupp med 5 hexadecimala siffror. D Fel eftersom IPv6 adresser består av hexadecimala siffror dvs från 0 till F. Alternativ D visar siffran H. Så det enda alternativ som kan vara rätt är C

Exempel 5

Studera adresserna nedan och därefter svara om de är i samma delnät.

 • 2001:F509:772C:F03C:70CB:DB51:BE29:425D
 • 2001:F509:772C:DB1:2BCF:4753:5979:63C3

NEJ eftersom den fjärde gruppen som är subnet ID är olika i adresserna därmed är de inte i samma delnät.