Inför IPv6 provet

Några grunder och frågor att tänka på:

En IPv6 adress delas i tre delar: Global Routing Prefix, Subnet ID, och Interface ID. Det är den första delen som frågas mest

 • Om en IPv6 adress har en Global Prefix /64 betyder att den Global Routing Prefix och Subnet ID är tillsammans 64 bitar, d.v.s /64
 • Vilken Global Routing Prefix genererar 64 delnät om Interface ID är 64-bitar?
 • Du ska alltid läsa av informationen du får i frågan till exempel att Interface ID är 64-bitar då är den Globala Routing Prefix är 48-bitar.
  • Nu frågas om en ny Global Prefix 48 + x, där x är antal bitar till som genererar 64 delnät. 26 = 64 så 6 bitar till
  • Den Globala Prefixet är nu /54
 • Om en IPv6 adress är 2001:db8:face:f425:250:56ff:3dd/48 vad är den Globala Prefixet?
 • /48 pekar på den första delen i en IPv6-adress därmed: Den Globala Prefixet är 2001:db8:face::/48
 • Observera de två sista kulon, det påminner oss IPv4 nätverksadresser där host-delen nollställs!

Det finns fler IPv6-adresstyper och du behöver kunna identifiera de, verkligen kunna identifiera de. Till exempel att GUA börjar alltid med 2001, att LLA med fe80, ULA fc00, multicast ff00, ff10, ff02. Det som mest frågas är vilken är vilken och hur de byggs upp exempelvis automatiskt eller dynamiskt, dessutom med vilka kommando.

 • Om en nätverksenhet har en MAC adress som följande: 66-dd-f0-33_aa_bb vilken blir den självkonstruerade link-local adress?
 • Du ska alltid läsa av information du får i frågan exempelvis att det handlar om link-local adress som alltid börjar med fe80 och att det konstrueras själv genom att använda MAC-adressen.
 • Det gäller alltid samma delar en IPv6-adress består av: Global Routing Prefix, Subnet IP, och Interface ID.
 • Frågan handlar om hur Interface ID självkonstrueras vilket innebär att man börjar med fe80 och kompletterar resten med nollor.
 • Den LLA blir så här: fe80::66dd:f0ff:fe33:aabb

På Diginto har jag skrivit om IPv6 historik och hur IPS vill att man håller sig till dessa nya adresser. Det finns också andra delar som inte ingår i CCNA 2.

En annan viktig del i kursen har varit den dynamiska IPv6, många frågor på de. Den här gången ska du komma ihåg några kommando som startar den dynamiska processen för IPv6 adresser.

Endast några frågor om nätverksuppdelning eftersom vi fokuserade inte på denna delen, men jag har visat att man kan dela upp ett nätverk med syfte att organisera med enkla uppdelningar.

 • Om IPv6 adressen 2001:db8:abcd::/48 delas upp i 16 delnät med syfte att organisera delnät från vänster till höger, vad är delnäts adresser, Global Prefix?
 • Givet Global Prefix är /48 kan ej röras, då lägger man fler bitar till.
 • Hur många? 24 = 16, 4 bitar till
 • Organisera delnät från vänster till höger betyder 0,1,2,3 och så vidare
 • Delnätadresser blir:
  • 2001:db8:abcd:0000::/52
  • 2001:db8:abcd:1000::/52
  • 2001:db8:abcd:2000::/52
  • 2001:db8:abcd:3000::/52
  • 2001:db8:abcd:4000::/52
  • 2001:db8:abcd:5000::/52
  • 2001:db8:abcd:6000::/52
  • 2001:db8:abcd:7000::/52
  • 2001:db8:abcd:8000::/52
  • 2001:db8:abcd:9000::/52
  • 2001:db8:abcd:a000::/52
  • 2001:db8:abcd:b000::/52
  • 2001:db8:abcd:c000::/52
  • 2001:db8:abcd:d000::/52
  • 2001:db8:abcd:e000::/52
  • 2001:db8:abcd:f000::/52

Vad är IANA och vem är Jeff Doyle?