InterVLAN routing

När man vill koppla flera vlan samman behöver vi routrar. I denna laboration kombineras tre 1941 routrar. Till två routrar ansluter vi fyra 2960 switchar, två per router. Studera nätverkstopologin nedan:

 

Tabellen nedan förutsätter att grundkonfigurationerna har genomförts, inklusive WAN IP-adressering. Alla klient-datorer har IP-konfigurerats. Switchar får följande hostnamn: BR1S1 och BR1S2 samt BR2S1 och BR2S2.

Beskrivning Kommando
VLAN 10 BR1-LAN10 skapas
 • BR1S1(config)#vlan 10
 • BR1S1(config-vlan)#name BR1-LAN1
 • BR1S1(config-vlan)#exit
VLAN 20 BR1-LAN20 skapas
 • BR1S1(config)#vlan 20
 • BR1S1(config-vlan)#name BR1-LAN2
 • BR1S1(config-vlan)#exit
Portar 0/2 till 0/9 tilldelas till vlan 10
 • BR1S1(config)#int range f0/2-9
 • BR1S1(config-if-range)#switchport mode access
 • BR1S1(config-if-range)#switchport access vlan 10
 • BR1S1(config-if-range)#exit
Portar 0/10 till 0/15 tilldelas till vlan 20
 • BR1S1(config)#int range f0/10-15
 • BR1S1(config-if-range)#switchport mode access
 • BR1S1(config-if-range)#switchport access vlan 20
 • BR1S1(config-if-range)#exit
Port G0/1 konfigureras till trunk
 • BR1S1(config)#int g0/1
 • BR1S1(config-if)#switchport mode trunk
VLAN 30 BR1-LAN30 skapas
 • BR1S2(config)#vlan 30
 • BR1S2(config-vlan)#name BR1-LAN30
 • BR1S2(config-vlan)#exit
VLAN 40 BR1-LAN40 skapas
 • BR1S2(config)#vlan 40
 • BR1S2(config-vlan)#name BR1-LAN40
 • BR1S2(config-vlan)#exit
Portar 0/2 till 0/9 tilldelas till vlan 30
 • BR1S2(config)#int range f0/2-9
 • BR1S2(config-if-range)#switchport mode access
 • BR1S2(config-if-range)#switchport access vlan 30
 • BR1S2(config-if-range)#exit
Portar 0/10 till 0/15 tilldelas till vlan 40
 • BR1S2(config)#int range f0/10-15
 • BR1S2(config-if-range)#switchport mode access
 • BR1S2(config-if-range)#switchport access vlan 40
 • BR1S2(config-if-range)#exit
Port G0/1 konfigureras till trunk
 • BR1S2(config)#int g0/1
 • BR1S2(config-if)#switchport mode trunk
NW-BR1 G0/0 konfigureras för intervlan
 • NW-BR1(config)#inte g0/0
 • NW-BR1(config-if)#shutdown
 • NW-BR1(config-if)#no ip address
 • NW-BR1(config-if)#int g0/0.10
 • NW-BR1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
 • NW-BR1(config-subif)#ip address 172.16.96.1 255.255.254.0
 • NW-BR1(config-subif)#no shut
 • NW-BR1(config-subif)#exit
 • NW-BR1(config)#inte g0/0.20
 • NW-BR1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
 • NW-BR1(config-subif)#ip address 172.16.98.1 255.255.254.0
 • NW-BR1(config-subif)#no shut
 • NW-BR1(config-subif)#exit
 • NW-BR1(config)#inte g0/0
 • NW-BR1(config-if)#no shutdown
 • NW-BR1(config-if)#end
NW-BR1 G0/1 konfigureras för intervlan
 • NW-BR1(config)#inte g0/1
 • NW-BR1(config-if)#shutdown
 • NW-BR1(config-if)#no ip address
 • NW-BR1(config-if)#int g0/1.30
 • NW-BR1(config-subif)#encapsulation dot1q 30
 • NW-BR1(config-subif)#ip address 172.16.100.1 255.255.254.0
 • NW-BR1(config-subif)#no shut
 • NW-BR1(config-subif)#exit
 • NW-BR1(config)#inte g0/1.40
 • NW-BR1(config-subif)#encapsulation dot1q 40
 • NW-BR1(config-subif)#ip address 172.16.102.1 255.255.254.0
 • NW-BR1(config-subif)#no shut
 • NW-BR1(config-subif)#exit
 • NW-BR1(config)#inte g0/1
 • NW-BR1(config-if)#no shutdown
 • NW-BR1(config-if)#end
VLAN 50 BR2-LAN50 skapas
 • BR2S1(config)#vlan 50
 • BR2S1(config-vlan)#name BR2-LAN50
 • BR2S1(config-vlan)#exit
VLAN 60 BR2-LAN60 skapas
 • BR2S1(config)#vlan 60
 • BR2S1(config-vlan)#name BR2-LAN60
 • BR2S1(config-vlan)#exit
Portar 0/2 till 0/9 tilldelas till vlan 50
 • BR2S1(config)#int range f0/2-9
 • BR2S1(config-if-range)#switchport mode access
 • BR2S1(config-if-range)#switchport access vlan 50
 • BR2S1(config-if-range)#exit
Portar 0/10 till 0/15 tilldelas till vlan 60
 • BR2S1(config)#int range f0/10-15
 • BR2S1(config-if-range)#switchport mode access
 • BR2S1(config-if-range)#switchport access vlan 60
 • BR2S1(config-if-range)#exit
Port G0/1 konfigureras till trunk
 • BR2S1(config)#int g0/1
 • BR1S1(config-if)#switchport mode trunk
VLAN 70 BR2-LAN70 skapas
 • BR2S2(config)#vlan 70
 • BR2S2(config-vlan)#name BR2-LAN70
 • BR2S2(config-vlan)#exit
VLAN 80 BR2-LAN80 skapas
 • BR2S2(config)#vlan 80
 • BR2S2(config-vlan)#name BR2-LAN80
 • BR2S2(config-vlan)#exit
Portar 0/2 till 0/9 tilldelas till vlan 70
 • BR2S2(config)#int range f0/2-9
 • BR2S2(config-if-range)#switchport mode access
 • BR2S2(config-if-range)#switchport access vlan 70
 • BR2S2(config-if-range)#exit
Portar 0/10 till 0/15 tilldelas till vlan 80
 • BR2S2(config)#int range f0/10-15
 • BR2S2(config-if-range)#switchport mode access
 • BR2S2(config-if-range)#switchport access vlan 80
 • BR2S2(config-if-range)#exit
Port G0/1 konfigureras till trunk
 • BR2S2(config)#int g0/1
 • BR2S2config-if)#switchport mode trunk
fortsätter ……..