VLAN konfiguration

Med hjälp av en laboration från Cisco tas upp här hur VLAN skapas, konfigureras, raderas, port-tilldelning, trunking.

Exempel 1

Studera en stund nätverkstopologin nedan där switch S1 och S2 ansluts med varandra via en trunk-uppkoppling.

 • S1 har VLAN 10, VLAN 20 och VLAN 99 med namn Student, Faculty, och Management.
 • S2 har VLAN 10, VLAN 20 och VLAN 99 med namn Student, Faculty, och Management.
 • S1 VLAN 10 tilldelas access-port F0/6, VLAN 99 access-port F0/2, trunk-port F01
 • S2 VLAN 10 tilldelas access-port F0/11, VLAN 20 access-port F0/18, VLAN 99 access-port F0/2, och trunk-port F0/1
 • S1 VLAN Management IP-adress 192.168.1.11/24. Till nätverkstopologin lägger du till en PC ansluten till port F0/2 och testar Telnet uppkoppling
 • S2 VLAN Management IP-adress 192.168.1.12/24. Till nätverkstopologin lägger du till en PC ansluten till port F0/2 och testar Telnet uppkoppling

Utförande av laborationen tar oss genom flera olika konfigurationer:

 1. Grundkonfigurationer
 2. VLAN skapande och port-tilldelning
 3. VLAN port-tilldelning och VLAN databas
 4. Trunk konfigurering mellan switcharna
 5. Radera VLAN databas

Observera ingen router i topologin.

Bild 1: VLAN konfigurationer

Konfigurationer