Laboration VLAN

Laborationen genomförs i två olika faser A och B. I konfigurationstabellen namnger jag kolumnerna som A-s1 och B-s1 för att skilja mellan dessa två faser. I fas A konfigureras tre switchar på vilka skapas tre VLAN, ansluts mellan via de portar som tilldelas till varje VLAN.

I fas B kopplas av s3 från s2. På switch s3 tas bort VLAN konfiguration:

Obs! På Packet Tracer är väl lätt att ta bort hela switchen och ersätta med en ny när man vill börja om konfigurationer, men inte i verkligheten. För att ta bort VLAN-konfiguration rekommenderas att återställa portar först och därefter radera VLAN.

Tre nya VLAN konfigureras på switch s3 och switchen ansluts till router R3.

I fas B ansluts också ihop tre routrar R1, R2 och R3 via seriella anslutningar. Routrar 1841 ska utrustas med en ny modul var och en. Router R1 kopplas ihop med switch s1 och konfigureras för inter-VLAN kommunikation, det samma gäller för routern R3.

Sammanfattning

 1. Konfigureras tre 2960 switchar och konfigureras tre VLAN på var och en. Därefter ersätts vanliga anslutningar med en kabel och portarna konfigureras som trunk.
 2. Nätverkstopologin ändras med tre 1841 routrar till.
  • Switcharna s1 och s2 fortsätter med samma konfiguration.
  • Switch s3 återställs och nya tre VLAN skapas.
  • Routrar koppas ihop med seriella kablar, vilket kräver att man lägger till en modul som stödjer seriell uppkoppling.

Nätverkstopologi

Bild 1: Laborations nätverkstopologi

Detta ingår i laborationen: 3 switchar modell 2960, 3 routrar modell 1841, 3 moduler för seriellt uppkoppling och 18 stationära datorer.

 • VLAN 10 HR 192.168.10.0 /24
 • VLAN 20 Sales 192.168.20.0 /24
 • VLAN 10 Production 192.168.30.0 /24
 • VLAN 40 Research 172.16.41.0 /24 ResearchIP, diginto.se, default-router 172.16.41.254
 • VLAN 50 Engineering 172.16.42.0 /24 EngineeringIP, tekniska.diginto.se, default-router 172.16.42.254
 • VLAN 60 Development 172.16.43.0 /24 DevelopmentIP, jensen.diginto.se, default-router 172.16.43.254

Konfigurationer