EIGRP vs RIPv2

I denna laboration kombineras två dynamiska routing-protokoll, EIGRP och RIPv2. Syftet är att se skillnader mellan dessa två routing-protokoll.

Även om bägge två stödjer VLSM är de helt olika routing-protokoll. En router som kör RIPv2 bildar upp sin routing-tabell med information i periodiska routing-uppdateringar som skickas från andra routrar som kör RIPv2. Istället för regelbundna eller periodiska uppdateringar använder EIGRP små Hello packet för att bygga upp samarbete med andra routrar som kör EIGRP. Det samarbete möjliggör växling av routing-information så att routrar kan bilda upp olika tabeller: routing, neighbors, och topologi-tabell.

Till skillnad från RIP har EIGRP alltid två route till en destinationsnätverk, den ena är den som används och den andra är en reserv eller backup. Algoritmen DUAL utför komplexa uträkningar för att tillhandahålla reserv route när den aktuella inte längre fungerar.

Konfigurationer

bla bla

1.- IP konfigurationer

 • R1(config)#inter s0/0/0
 • R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 • R1(config-if)#description To R2
 • R1(config-if)#no shutdown
 • R1(config)#inter loopback 0
 • R1(config-if)#ip address 172.30.0.1 255.255.255.224
 • R1(config)#inter loopback 1
 • R1(config-if)#ip address 172.30.0.33 255.255.255.224
 • R1(config)#inter loopback 2
 • R1(config-if)#ip address 172.30.0.65 255.255.255.224

2.- EIGRP konfigurationer

 • R1(config)#router eigrp 1
 • R1(config-router)#no auto-summary
 • R1(config-router)#network 172.30.0.0 0.0.0.31
 • R1(config-router)#network 172.30.0.32 0.0.0.31
 • R1(config-router)#network 172.30.0.64 0.0.0.31
 • R1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3

1.- IP konfigurationer

 • R2(config)#inter s0/0/0
 • R2(config-if)#clock rate 64000
 • R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 • R2(config-if)#description To R1
 • R2(config-if)#no shutdown
 • R2(config)#inter s0/0/1
 • R2(config-if)#clock rate 64000
 • R2(config-if)#ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
 • R2(config-if)#description To R3
 • R2(config-if)#no shutdown

2.- EIGRP konfigurationer

 • R2(config-router)#no auto-summary
 • R2(config)#router eigrp 1
 • R2(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3
 • R2(config-router)#network 10.1.1.4 0.0.0.3

1.- IP konfigurationer

 • R3(config)#inter s0/0/0
 • R3(config-if)#ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
 • R3(config-if)#description To R2
 • R3(config-if)#no shutdown
 • R3(config)#inter s0/0/1
 • R3(config-if)#ip address 10.1.1.9 255.255.255.252
 • R3(config-if)#description To R4
 • R3(config-if)#no shutdown

2.- EIGRP konfigurationer

 • R3(config)#router eigrp 1
 • R3(config-router)#no auto-summary
 • R3(config-router)#network 10.1.1.4 0.0.0.3

3.- RIP konfigurationer

 • R3(config)#router rip
 • R3(config-router)#version 2
 • R3(config-router)#no auto-summary
 • R3(config-router)#network 10.1.1.8

4.- RIP redistribution i EIGRP nätverk

 • R3(config)#router eigrp 1
 • R3(config-router)#redistribute rip metric 64 100 255 1 1500

5.- EIGRP redistribution i RIP nätverk

 • R3(config)#router rip
 • R3(config-router)#redistribute eigrp 1 metric 4

1.- IP konfigurationer

 • R4(config)#inter s0/0/0
 • R4(config-if)#clock rate 64000
 • R4(config-if)#ip address 10.1.1.10 255.255.255.252
 • R4(config-if)#no shutdown
 • R4(config)#inter s0/0/1
 • R4(config-if)#ip address 10.1.1.13 255.255.255.252
 • R4(config-if)#no shutdown

2.- RIP konfigurationer

 • R4(config)#router rip
 • R4(config-router)#version 2
 • R4(config-router)#no auto-summary
 • R4(config-router)#network 10.1.1.8
 • R4(config-router)#network 10.1.1.12

1.- IP konfigurationer

 • R5(config)#inter s0/0/0
 • R5(config-if)#clock rate 64000
 • R5(config-if)#ip address 10.1.1.14 255.255.255.252
 • R5(config-if)#description To R4
 • R5(config-if)#no shutdown
 • R5(config)#inter loopback 0
 • R5(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
 • R5(config)#inter loopback 1
 • R5(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
 • R5(config)#inter loopback 2
 • R5(config-if)#ip address 192.168.7.1 255.255.255.0

2.- RIP konfigurationer

 • R5(config)#router rip
 • R5(config-router)#version 2
 • R5(config-router)#no auto-summary
 • R5(config-router)#network 10.1.1.12
 • R5(config-router)#network 192.168.5.0
 • R5(config-router)#network 192.168.6.0
 • R5(config-router)#network 192.168.7.0