Cisco CDP

Det händer ibland att du inte hittar dokumentation på ett nätverks topologi. Du kanske behöver ändra konfigurationer på någon maskin och inte vet mycket om befintliga konfigurationer och inte heller om dina konfigurationer kommer att påverka andra maskiner i nätverket eller påverka hela nätverket.

Det är här som Ciscos CDP inbyggd applikation kommer till hjälp. Det finns andra liknande applikationer som erbjuder mer än CDP, men du behöver kunna just CDP ifall du tänker certifiera dig som CCNA tekniker.

I denna övning ska du bygga upp topologin i vilken ska inkluderas alla möjliga uppgifter på Cisco maskiner i närheten till HQ router.

Du använder dig av CDP för att hämta information relaterad till hårdvara och mjukvara.
Du loggar in till närliggande Cisco maskiner via Telnet så att du kan komma åt till fler uppgifter.

Med CDP och Telnet ska du ta fram

 • Enheternas ID (namn)
 • Vad för maskin de är (capabilities, router eller switch)
 • Platformen (modell)
 • IOS version
Instruktion Kommando Illustration
Från HQ användarläge exekvera: HQ>show cdp neig
 • HQ har två grannar RandD och Marketing
 • Router RandD är en C2800 router
 • Marketing är en C2600 router
 • Local interface: HQ interfaces
 • HQ serial 0/0/1 är kopplat till RandD serial 0/2/1
 • HQ serial 0/0/0 är kopplat till Marketing serial 0/0
För att hämta mer information om router RandD, exekvera: HQ>show cdp entry RandDFöljande kan läsas av:
10.0.2.2, Cisco router C2800, IOS 12.3, CDP version 2
För at t logga in på RandD exekvera: HQ>telnet 10.0.2.2
För att hämta information om HQ grannar exekvera: HQ>show cdp neig
 • RandD har två grannar NewProducts och HQ
 • NewProducts är en switch 2950
 • Local interface: RandD interfaces
 • RandD Fas 0/0 är kopplat till NewProducts Fas 0/24
 • RAndD serial 0/2/1 är kopplat till HQ serial 0/0/1
För att hämta mer information om switchen NewProducts, exekvera: RandD>show cdp entry NewProducts
Följande kan läsas av:
10.0.5.2, Cisco switch 2950, IOS 12.1, CDP version 2
För at t logga in på NewProducts exekvera: RandD>telnet 10.0.5.2
För att hämta mer information om NewProducts grannar exekvera: NewProducts>show cdp neig
 Följande kan konstateras: NewProducts har inte andra grannar än RandD, local interface Fas 0/24 kopplat till Fas 0/0 på RandD.
För att hämta information om Marketing router exekvera HQ>show cdp neig

HQ>show cdp entry Marketing

Följande kan läsas av:

10.0.1.2, Cisco router C2600, interface serial 0/0 (outgoing interface) anslutet till HQ Serial 0/0/0, IOS version 12.2, CDP version 2.

För att logga in på Marketing exekvera: HQ>telnet 10.0.1.2
För att hämta mer information om Marketings grannar exekvera: Marketing>show cdp neig
 • Marketing har två grannar Sales och HQ
 • Sales är en router C2600
 • Local interface: Marketing interfaces
 • Marketing serial 0/1 anslutet till Sales serial 0/1
 • Marketing serial 0/2/1 är kopplat till HQ serial 0/0/1

 

För att hämta information om Sales exekvera: Marketing>show cdp entry Sales
Följande kan läsas av:

10.0.3.2, Cisco router C2600, interface serial 0/1 (outgoing interface) anslutet till Marketing serial 0/1, IOS version 12.2, CDP version 2.

För att logga in på Sales Marketing>telnet 10.0.3.2
Sales>show cdp neig
 • Sales har två grannar InsideSales och Marketing
 • InsideSales är en router C2600
 • Local interface: Sales interfaces
 • Sales fas 0/0 anslutet till insideSales fas 0/12
 • Sales serial 0/1 anslutet till Marketing serial 0/1
För att hämta information om InsideSales exekvera: Sales>show cdp entry InsideSales
För att logga in på InsideSales exekvera: Sales>telnet 10.0.6.2